Zeer geslaagd verkiezingsdebat!

 

Zowel de politieke partijen als de deelnemers waren bijzonder enthousiast over deze middag bij Pluryn.
Deelnemers gingen in kleine groepen met politici in gesprek over één of meer van de volgende thema’s: WMO, burger- & cliëntparticipatie, toegankelijkheid, mobiliteit en wonen. Uitgangspunt was het VN-verdrag voor de Rechten van Mensen met een beperking. Hierover werd voor aanvang van het debat een inleiding gegeven.

-A A +A